– Rapporten er svært alvorlig for Boligbygg. Granskningen av boligkjøpene beskriver en stor mengde feil, unnlatelser og disposisjoner som er i strid med en rekke lover, regler og standarder, sier styreleder Stig L. Bech om rapporten.Deloittes har siden november i fjor gått gjennom kjøp av 632 boliger og salg av 28 boliger.Det er anslått at Boligbygg har betalt 80 til 115 millioner kroner over markedsverdi for de kjøp som det kommunale selskapet har gjort direkte fra selger.Penger tilbakeBoligselskapets styreleder er tydelig i sin kritikk. Han mener at ledelsen i selskapet har sviktet og gjort en dårlig jobb.enger tilb– Dette er offentlige midler som skulle vært benyttet til å oppfylle Boligbyggs formål og viktige samfunnsoppdrag med å skaffe til veie boliger for vanskeligstilte i Oslo kommune. Saken har også svekket tilliten til at foretakets forvalter offentlige midler forsvarlig, sier Bech,Det nye styret og ledelsen av Omsorgsbygg går nå i gang med å forsøke å få pengene tilbake.AlarmI fjor ble det slått alarm og satt i gang gransking etter at Dagens Næringsliv avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst.En konkursgjenganger og en kommunekonsulent i det kommunale foretaket Boligbygg er siktet av Økokrim for grov korrupsjon etter avsløringene. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at skandalen var kjent.Saken er fortsatt under etterforskning.Også administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg har fratrådt sin stilling etter at skandalen ble kjent, mens hele styret er byttet ut.(©NTB)