Adolfsen-brødrene selger 11 eiendommer

Pioneer Property Group kjøper.

Pioneer Property Group har signert en endelig avtale om kjøp av 11 eiendommer fra Norlandia Health & Care Group (NHC), går det frem av en børsmelding.Kjøpesummen er basert på 174 millioner kroner i total eiendomsverdi, som igjen er basert på 15-årige leiekontrakter med 10,5 millioner kroner i årlige leieinntekter. Fire av eiendommene er førskoler i Finland, to er førskoler i Sverige, mens fem er spesialiserte pleiehjem drevet av NHC-datter Aberia.To av eiendommene er under bygging, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2019.


Les også