Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,1 prosent i september.Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,1 prosent.DNB Markets øynet på forhånd én prosent fall, og ingen endring sesongjustert.- Vi tror på fortsatt svak prisvekst utover høsten, nå som husholdningene begynner å ta inn over seg at boliglånsrentene skal litt opp, samtidig som tilbudet av boliger sannsynligvis vil stige i månedene fremover, skrev makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i morges.Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets
ville ikke bli overrasket- Det har vært mye snakk om renteøkning, men vi har ingen indikasjoner på at denne har dempet kjøpelysten blant norske forbrukere. Per 3. kvartal har det aldri blitt solgt mer boliger i Norge enn i år, sa Dreyer.- Vi må tilbake til 2007/08 for å finne en september måned der flere boliger har blitt lagt ut. Når vi summerer året som helhet, må vi også tilbake til inngangen av finanskrisen for å finne flere boliger lagt ut, fortsatte Eiendom Norge-direktøren.- Vi har fått et trendskifte i Oslo. Nå er det utflating eller marginal nedgang som er trenden der, sa Dreyer.- Stavanger utmerker seg i større grad positivt. Det er mer optimisme i byen, ikke bare i boligmarkedet, men også arbeidsmarkedet, sa Eiendom Norge-direktøren. Meglersjefer spådde på forhånd et sterkere prisfall enn vanlig i år statistikk fra OBOS
over «et lite sesongjustert fall, kanskje særlig i Oslo».Falt mest i ÅlesundMinst prisnedgang hadde Kristiansand med 0,1 prosent, mens prisene falt mest i Ålesund og omegn: 2,1 prosent.De siste 12 månedene har boligprisene steget mest i Fredrikstad/Sarpsborg, med en oppgang på 4,8 prosent. Svakest er 12-månedersveksten i Stavanger og omegn, med en oppgang på 0,3 prosent.Altså har prisene steget i samtlige regioner det siste året.- Dette er som forventet for september å være. Trenden er den samme som vi har sett lenge - en moderat prisutvikling, som nok ikke overrasker mange. Vi har hatt en stabil tilbudsside gjennom hele 2018, og vi ser det som sannsynlig at trenden med moderat vekst vil vare en stund fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i presentasjonen som ble overført på Hegnar.no.Moderat fra sør til nord12-månedersveksten på landsbasis var i september 2,7 prosent, og Eiendom Norge ser for seg en lavere vekst i 12-månedersveksten i 4. kvartal.- 12-månedersveksten de siste årene har vært preget av store regionale forskjeller. Så langt i 2018 har utviklingen vært mer ensartet over hele landet, og boligmarkedet fra sør til nord preges nå av en moderat prisutvikling, sa Dreyer.I de kommende månedene forventer Eiendom Norge at det vil fortsette å komme mange nye boliger og bruktboliger på markedet.- Dette vil bidra til en stabilt høy tilbudsside, og spesielt i de store byene. Til tross for at styringsrenten som ventet ble satt opp i september, er etterspørselen fremdeles sterk. Det ligger til rette for at den moderate prisutviklingen og høye aktivitetsnivået vil vedvare også i tiden fremover, fortsetter Dreyer.Så langt i år har boligprisene steget 5,1 prosent på landsbasis. Dette er ned fra 6,3 prosent per august.Renteøkning virker ikkeEtterspørselen karakteriseres som god over hele landet.I september ble 9.161 boliger solgt på landsbasis, 4,6 prosent flere enn i september i fjor. Så langt i år ligger antall solgte boliger på 71.131, 5,1 prosent flere enn på samme tid i fjor.Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i september, fem dager færre enn i september 2017. Raskest gikk det i Hamar (med Stange) med 20 dager, mens Stavanger og omegn var tregest med 76 dager.- Det er en høyere gjennomsnittlig salgstid i det meste av landet enn hva vi har sett de senere årene, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.Stadig mye å velge iSamtidig holder også tilbudssiden seg stor.10.652 boliger ble lagt ut for salg i september, 2,6 prosent flere enn i samme måned i fjor.80.960 boliger har blitt lagt ut så langt i år, noe som er 1,3 prosent mer enn på samme tid i fjor.- Oslo er i god balanseI Oslo falt prisene 2,0 prosent i september, noe som er svakere enn snittet de fem siste årene: et prisfall på 1,2 prosent.- Men til tross for august og september, har vi så langt i år likevel 7,2 prosent prisoppgang. Litt nedgang er sunt, da vi ikke ønsker ikke for sterke priser, la han til.12-månedersveksten ligger nå på 4,1 prosent, og Eiendom Norge forventer en ganske sidelengs utvikling ut året.1.916 boliger ble solgt i Oslo i september, 9,2 prosent flere enn i september i fjor. Så langt i år har 14.950 boliger blitt solgt, 6,6 prosent flere enn på samme tid i fjor.- Dette er høyt, men vi snakker ikke rekordnivåer, fortalte Dreyer.På tilbudssiden ble 2,154 boliger lagt i Oslo i september, 7,2 prosent flere enn i september i fjor. Per 3. kvartal har 16.040 boliger blitt lagt ut i hovedstaden.- Dermed ligger vi fem prosent bak fjoråret. Når vi summerer, er Oslo-markedet i god balanse. Kjøperne har mye å velge i, og de som skal selge får også solgt. Vi er likevel ikke i nærheten av det tunge markedet vi så for ett år siden, vel å merke for dem som skal selge, presiserte Eiendom Norge-direktøren.Veldig aktivt i BergenI Bergen falt prisene 1,3 prosent i september, noe som er mindre svakt enn snittet de siste fem årene: 1,6 prosent ned.12-månedersveksten er på 1,1 prosent.- Bergen er en by hvor boligprisene ofte stiger hardt i 1. halvår, for så å falle hardt i 2. halvår. Dagens tall viser høyt aktivitetsnivå, men god balanse, oppsummerte Dreyer.588 boliger ble solgt i Bergen i september, 11,8 prosent flere enn i september i fjor. På tilbudssiden ble 718 boliger lagt ut i Bergen i september, 11,8 prosent flere enn i samme måned i fjor.- Det legges ut mye og selges veldig mye, men heller ikke her er vi på rekordnivåer. Et stabilt, godt marked, sa Eiendom Norge-direktøren.Stavanger-optimismeI Trondheim falt prisene 1,5 i september, noe som er svakere enn snittet de siste fem årene: 1,1 prosent.12-månedersveksten er nede i 0,4 prosent.- September føyer seg inn i en rekke av måneder på rad med svak utvikling. Så langt i år er prisene opp 3,4 prosent, og med et normalt fall i 4. kvartal vil vi kanskje være i null ved årets utløp. Det er ikke noe dramatikk i dette, da det både legges ut og selges mange boliger. Aktiviteten er god, til tross for at Trondheim har det høyeste tilbudet av de største byene, sett i forhold til folketall, fortsatte Dreyer.I Stavanger falt boligprisene 0,3 prosent i september, som er mindre svakt enn snittet de siste fem årene: 0,6 prosent fall.12-månedersveksten er nede i 0,3 prosent.421 boliger ble solgt i Stavanger i september, det høyeste i en september måned siden 2014.Normalen: Svakt i september Dagens statistikk viser tradisjonen tro en svakere september-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.I september i fjor falt boligprisene 1,6 prosent, mens de sesongjustert var ned 0,5 prosent.I det rekordsterke boligåret 2016 falt boligprisene 0,1 prosent i september, og var opp 0,9 prosent sesongjustert.I juni 2015 falt boligprisene 0,9 prosent, mens de sesongjustert da var opp 0,1 prosent.Året før der igjen falt prisene 0,1 prosent fra august, mens de sesongjustert var opp 0,7 prosent.Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i september utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden.Basert på statistikk for september siste ti år, ligger prisfallet i snitt på minus 0,6 prosent. - drevet av hovedstaden.OBOS-prisene faltMandag denne uken viste at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 61.415 kroner per kvadratmeter i september, 2,0 prosent mindre enn i august.Hittil i år har Oslo-prisene steget 9,5 prosent.Sammenlignet med september i fjor, er prisene opp 1,1 prosent. I august var 12-månedersveksten 2,2 prosent.-  Vi tror ikke at renteøkningen har hatt noen effekt av betydning på prisutviklingen. Både antall bruktomsetninger og salget av nye boliger viser et optimistisk boligmarked, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.059 kroner i september, 1,4 prosent lavere enn i august og én prosent lavere enn i september i fjor.For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget 9,3 prosent hittil i år.OBOS-statistikken kan gi en grei pekepinn på hvordan tallene fra Eiendom Norge kommer til å se ut.- Selv om vi innimellom har noen diskusjoner om hvor god vår statistikk er, da den er basert på et begrenset utvalg, så er det over tid en veldig klar korrelasjon mellom vår statistikk og statistikken til Eiendom Norge, sa OBOS-sjef Siraj til Finansavisen i september.