Heimstaden økte med én milliard

Ivar Tollefsens svenske eiendomsselskap håver inn penger. Markedsverdien av boligporteføljen har doblet seg til 70 milliarder svenske kroner på kun ett år. 

HAS
Næringseiendom

Heimstaden AB, eiendomsselskapet som er kontrollert av den norske eiendomsinvestoren Ivar Tollfesen, har lagt frem tall for årets første ni måneder som er svært lystig lesning.Leieinntektene økte fra 1,35 milliarder svenske kroner til 2,41 milliarder svenske kroner sammenlignet med samme periode året før.Resultatet endte på 2,43 milliarder svenske kroner, opp fra 1,46 milliarder svenske kroner i de første ni månedene i fjor.Mens resultatet fortsetter å øke, øker også gjelden.Selskapets netto rentebærende gjeld ble mer enn doblet fra utløpet av september i fjor til utgangen av september i år, og er nå på 36,9 milliarder svenske kroner. Egenkapitalen økte heldigvis enda mer enn gjelden og ble mer enn tredoblet til 34,1 milliarder svenske kroner.Markedsverdien av boligene var på totalt 70 milliarder svenske kroner ved utgangen av tredje kvartal, mot 36,5 milliarder svenske kroner på samme tidspunkt i fjor.Med økt gjeld følger også høyere rentekostnader. For å sikre at disse blir så lave som mulig, engasjerte datterselskapet Heimstaden Bostad AB nylig ratingbyrået Standard & Poor´s for å få en offisiell kredittrating. - Heimstaden Bostad har som ambisjon å oppnå en investment grade rating og jobber målrettet mot dette, sa konsernsjef Magnus Nordholm i Heimstaden i en kommentar.Ivar Tollefsen er ifølge Kapital god for 19,6 milliarder norske kroner, og formuen ble dermed oppjustert fra 18,2 milliarder kroner i fjor.

heimstaden
ivar tollefsen
eiendom
utleie
sverige