Meglere må punge ut for misvisende utsikt

Meglere får smekk på lanken for å ha pyntet på utsikten i et boligprosjekt ved Holmenkollen.

Næringseiendom

(Finansavisen): Krags vei 4 ligger høyt i terrenget nedenfor Holmenkollen. På tomten kommer snart åtte nye boliger fordelt på fire hus.I prospektet fra utbyggeren Solon Eiendom og meglerkjeden Sem & Johnsen var de forstyrrende elementene utelatt fra en animasjon, og nå har Forbrukertilsynet ilagt overtredelsesgebyrer på henholdsvis 150.000 og 125.000 kroner, ifølge Finansavisen.«Ett av bildene viste en fri og uforstyrret utsikt fra bakkeplan på tomten der boligen skulle bygges og ned til fjorden, mens det i realiteten er hus og trær på nabotomter som betydelig forstyrrer denne utsikten,» skriver Forbrukertilsynet.Første gang- Markedsføringsloven er tydelig på at man skal gi uttrykk for forholdene slik de er. Å fjerne en bolig, trær og strømkabler for å gi inntrykk av bedre utsikt på tomten er i strid med loven, sier tilsynsdirektør Elisabeth Lier Haugseth til Finansavisen.Det er første gang Forbrukertilsynet utsteder gebyrer av denne typen i en boligsak. Hjemmelen kom ved nyttår, da det gamle Forbrukerombudet ble til Forbrukertilsynet.Haugseth opplyser til Finansavisen at klagen kom fra en person som hadde oppsøkt tomten med tanke på å kjøpe en seksjon i en av de fire kommende tomannsboligene.Hittil er fem av de åtte boligene solgt, og gravingen er begynt på tomten. Prisene for de usolgte enhetene varierer ifølge avisen mellom 13,9 og 14,25 millioner kroner.Solon: - Fortjent- Det er ett av totalt ti bilder Forbrukertilsynet mener er misvisende, men vi mener totaliteten i markedsføringen gir et rettvisende bilde. Det var også installert et tårn på tomten, så alle som kom på visning fikk mulighet til å se den faktiske utsikten. Men vi skal ikke gjøre feil. Vi innretter oss etter dette, og har slettet bildet, sier adm. direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom til avisen.- Hva mener du om gebyrets størrelse?- Vi synes dette er strengt, men å ilegge en utbygger en bot på 150.000 kroner er kanskje fortjent, for sånne feil skal ikke skje. For megleren, som har et mer begrenset inntektspotensial av å megle åtte enheter, er det klart mer betydelig, sier Martinussen til avisen.Reagerer på høyt gebyrDaglig leder og partner i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, Christoffer Askjer, stemmer i.- Vi er enig i at bildet ikke burde vært brukt, men vi er sterkt uenig i botens størrelse, sier han til avisen.- Når man lager 3D-illustrasjoner av noe som ikke er bygget ennå, er det alltid vanskelig å være helt presis. På det aktuelle bildet glapp det i kontrollen, og det er ikke godt nok.

sem & johnsen
solon eiendom
eiendomsmarkedet
Oslo
forbrukertilsynet
holmenkollen
Nyheter
Næringseiendom