Prisene på omsatte OBOS-boliger i Oslo falt 2,0 prosent i september, viser ferske tall fra OBOS.Hittil i år har prisene steget med 9,5 prosent.I september var gjennomsnittlig pris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 61 415 kroner. Dette er 1,1 prosent høyere enn i september 2017, opplyses det. - Det er normalt med en nedgang i prisene fra august til september. Slik har det vært de siste syv årene, med unntak for 2016. Vi tror ikke at renteøkningen har hatt noen effekt av betydning på prisutviklingen. Både antall bruktomsetninger og salget av nye boliger viser et optimistisk boligmarked. OBOS inkludert Block Watne solgte 293 nye boliger i september i år, mot 114 i september i fjor, sier konsernsjef Daniel Siraj Kjørberg.For hele landet var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54 059 i september, 1,4 prosent lavere enn i august, og 1 prosent høyere enn i september 2017.For hele landet har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 9,3 prosent hittil i år, opplyses det. I september ble det foretatt 754 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 793 i august og 761 i september 2017.