Oljefondet med nytt milliardkjøp i USA

Kjøper kontor-eiendom i Boston med ny partner. 

Norges Bank Real Estate Management har inngått en avtale om å kjøpe 45 prosent av en kontoreiendom på 121 Seaport Boulevard i Boston, ifølge en melding torsdag.Kjøpet som er gjort i samarbeid med en ny partner, American Realty Advisors, ventes å være gjennomført 13. desember.Oljefondet betaler 204,8 millioner dollar, eller om lag 1,7 milliarder kroner, for en eierandel på 45 prosent.Eiendommen som er verdsatt til 455 millioner dollar, tilsvarende 3,7 milliarder kroner, er ikke beheftet med gjeld, og det var ikke finansiering involvert i transaksjonen.Den nye partneren kjøper den resterende andelen på 55 prosent, og vil også stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet. Selger er Skanska USA Commercial Development. Totalt består eiendommen av om lag 37.000 kvadratmeter med kontorlokaler.