Prisen på borettslagsboliger ned 1,2 prosent

Prisene på borettslagsboliger falt med 1,2 prosent i tredje kvartal, viser ferske tall fra Norske Boligbyggelag (NBBL).

Tallene viser jevn nedgang over hele landet, bortsett fra i Bergen. Der har prisen på omsatte borettslagsboliger steget i tredje kvartal.Prisene har flatet ut det siste året, og prisen er nå 0,7 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor.– Det er nærliggende å tro at faktorer som renteoppgang, lavere befolkningsvekst og høy byggeaktivitet har bidratt til å dempe prispresset i boligmarkedet. Samtidig er det grunn til å understreke at prisene så langt i år har steget med 2,9 prosent, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.(©NTB)


Les også