Propr dobler antall oppdrag

Selskapet venter at endringene av boligannonsene på Finn.no vil lede enda flere kunder til selskapet. 

«Q2 ble kvartalet der oppdragsvolumet virkelig begynte å skyte fart», heter det i Proprs ferske kvartalsrapport.Boligsalgstjenesten som skal gjøre det billigere å selge bolig, økte antallet oppdrag med hele 105 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.Økningen oppgis å være et direkte resultat av at selskapet begynte utrullingen av en ny og bedre versjon av tjenesten kalt Propr 2.0 i april. «Ennå gjenstår lanseringen av de siste justeringene, og da er det gøy å se at endringene allerede har hatt stor effekt», skriver selskapet.Finn-effektSelskapet sikter på å inngå flere samarbeidsavtaler som skal bidra til bedre distribusjon av tjenesten i løpet av høsten.I tillegg ventes det faktum at Finn.no har endret boligannonsene sine fra og med 1. oktober, å ha en god effekt.Endringene innebærer blant annet mindre pass til annonsetekst, og tydeligere opplenking til salgsoppgaven.«Propr mener dette er positivt. Vi vet at Propr-selgere er langt mer faktabasert i sine annonser enn meglere er. Endringen vil dirigere flere inn på Proprs nettside, der salgsoppgavene ligger, noe som gir økt eksponering mot en gruppe som er potensielle fremtidige boligselgere», heter det i rapporten.Redusert underskuddInntektene økte til 3,0 millioner kroner i kvartalet, fra 2,1 millioner kroner i samme periode i fjor.Underskuddet før skatt ble redusert fra 8,6 millioner kroner til 2,8 millioner kroner.I juni fikk selskapet inn 11,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon tilrettelagt av DNB Markets.Målet var imidlertid å hente 15 millioner kroner.Emisjonen ble gjort til kurs 10 kroner, noe selskapets aksje fortsatt omsettes for i gråmarkedet.Kursen priser selskapet til rett under 80 millioner kroner.