Sjeføkonom ser svakere boligprisvekst

Tror renteøkninger vil endre lite.

Næringseiendom

I morgen legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk for september.Normalen er prisfall i denne måneden, men meglersjefer spår et sterkere fall enn vanlig i år - drevet av hovedstaden.- Renten vil bite bare littSjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror Oslo-fallet knytter seg til antallet boliger for salg.- Antallet har steget fra rundt 1.300 i mars til nesten 2.200 i august. Dette er selvsagt delvis sesongavhengig, men når vi først tillater det, har vi fortsatt 20 prosent flere boliger på markedet enn i mars. Så selv om omsetningen i boligmarkedet har vært rekordhøy, har «stock-to-sales» (antall boliger i markedet delt på månedlig omsetning) klatret fra 1,15 til 1,32, skriver han i dagens konjunkturrapport fra banken.Dette har ifølge sjeføkonomen også trukket opp «stock-to-sales» på landsbasis.- Vi venter en fortsatt svakere boligprisvekst ut året. Grunnet sterk vekst i boligbyggingen i 2016 og 2017, vil vi fortsatt se et høyt antall nye boliger komme på markedet. Vi venter også at boliglånsrentene øker utover høsten, og kjøperne begynner å ta høyde før ytterligere renteøkninger de neste par årene, fortsetter Jullum.På den annen side ser han ingen stor risiko for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet, med mindre rentene stiger mye raskere enn ventet.- Våre beregninger indikerer at, selv med gjeld på fem ganger inntektene, vil boligkjøpernes kjøpekraft falle med bare ett prosentpoeng med tre renteøkninger neste år, skriver sjeføkonomen.Øystein Olsens «trade-off»Norges Bank hevet som ventet styringsrenten på sitt september-møte, og bankene har vært raske med å øke sine boliglånsrenter. Sentralbankens seneste rentebane indikerer to renteøkninger til i hvert av de tre neste årene.- Det er klart at Norges Banks strategi er en «trade-off» mellom behovet for å heve rentene for å tøyle presset i økonomien, samt behovet for å unngå i overkant dramatiske renteendringer, gitt den høye gjelden i husholdningene. Som vi har påpekt i våre tidligere prognoser, indikerer dette at betydelige avvik fra forventninger kreves for at banken går bort fra denne strategien, fortsetter Jullum i rapporten.Samtidig gjør han oppmerksom på at kapasitetsutnyttelsen nå antas å være rundt normalen, mens veksten fortsatt er over trend og lønninger og priser akselererer.- Dette antyder at sentralbanken ikke bør vente for lenge med å normalisere renten hvis den vil unngå store problemer i realøkonomien lenger fremme, skriver sjeføkonomen.Danske Bank spår fortsatt to renteøkninger neste år (det første i mars). Men basert på sine forventninger om økende oljeinvesteringer i en norsk økonomi som «fyrer på alle sylindre», mener banken at risikoen ligger på oppsiden.- Vi er også spesielt interesserte i hva slags renter vi kan forvente utover den 3-årige horisonten for Norges Banks prognoser. Langsiktige, nøytrale realrenter rundt null ser ut til å være et rent minimum for norsk økonomi, avslutter Jullum.

rente
norges bank
frank jullum
danske bank
boligprisene