I dag legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk for september.Normalen er prisfall i denne måneden, men  - drevet av hovedstaden.Sjeføkonom sover godtSjeføkonom Kjetil Olsen anbefaler alle å ta det med ro.- I dag vil media fråtse i boligpristallene for september her hjemme. Anekdotisk informasjon indikerer at det går litt trått i boligmarkedet om dagen, så bli ikke overrasket om vi ser et lite sesongjustert fall, kanskje særlig i Oslo. Selv om overskriftene blir store, mener vi det ikke er noen grunn til å miste nattesøvnen av den grunn, skriver han i dagens morgenrapport.Olsen viser til at det går bra i norsk økonomi.- Sysselsettingen stiger, og folk flest kan vente seg brukbare lønnstillegg neste år. Det trekker isolert sett i retning av høyere boligpriser. På den andre siden har folk nå fått melding fra banken sin om at lånerenten er skrudd opp, og det er også en god del boliger i markedet for tiden. Det trekker prisene isolert ned. I sum tror vi på en nokså flat utvikling fremover, men må regne med litt variasjon fra måned til måned, konkluderer sjeføkonomen.- Tilbudet vil stigeDNB Markets venter seg et fall i boligprisene på én prosent i september, og ingen endring sesongjustert.- Vi tror på fortsatt svak prisvekst utover høsten, nå som husholdningene begynner å ta inn over seg at boliglånsrentene skal litt opp, samtidig som tilbudet av boliger sannsynligvis vil stige i månedene fremover. Lageret av usolgte bruktboliger har allerede steget til høye nivåer i historisk målestokk, og i august i år var antall usolgte boliger i Norge som helhet høyere enn i august 2009, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i dagens morgenrapport.Hun bemerker at noe avtakende boligpriser er vanlig på høsten.- Våre forventninger om flat eller svakt stigende sesongjustert vekst de nærmeste månedene tilsvarer at de ujusterte prisene vil avta litt gjennom resten av året, fortsetter Strøm Fjære.- Fortsatt sidelengsI Handelsbanken Capital Markets minner seniorøkonom Marius Gonsholt Hov om at den gjeninnhentingen vi har sett i år primært har vært drevet av prisoppgang på vårparten.Siden har det flatet ut.- Norges Bank nedjusterte nylig anslaget for årsveksten i boligprisene. Men ser vi på det månedlige forløpet videre fremover, er prognosene lite endret. Norges Bank venter nemlig en sesongjustert vekst på 0,1 prosent i september, mot tidligere 0,2 prosent. , som ble publisert i starten av uken, var greit i tråd med dette estimatet, skriver han i dagens morgenrapport.Normalt sesongmønster tilsier ifølge Handelsbanken et nominelt fall på 1,2 prosent i september (1,6 prosent i Oslo).- Legg til at OBOS-prisene gjelder et mer begrenset utvalg, og svinger mer, og konklusjonen blir at disse tallene først og fremst viser en fortsatt sidelengs bevegelse i boligprisene, fortsetter Gonsholt Hov.