Solgte boliger for 900 mill.

Veidekke solgte 196 boliger i tredje kvartal 2018.

Veidekke solgte 196 boliger for totalt 900 millioner kroner i tredje kvartal 2018, ifølge en melding fra selskapet torsdag.Den samlede aktiviteten er stabil sammenlignet både med andre kvartal 2018 og tredje kvartal for ett år siden. Antallet boliger i produksjon var på 2.809 boliger i tredje kvartal 2017, mot 3.366 for ett år siden. Veidekkes andel i kvartalet er 2.260 boliger. Salgsgraden for antall boliger i produksjon er 80 prosent.- Salget i Norge og Sverige fortsetter på samme nivå som foregående kvartaler. Aktiviteten er fremdeles høyest i Oslo-området, og det er stor variasjon i våre øvrige markeder. Selv om vi opplever høy interesse for prosjektene våre, gjør stort tilfang av både nye og brukte boliger at kjøpere tar seg bedre tid når de skal velge bolig, sier konserndirektør for prosjektutvikling Jørgen Wiese Porsmyr.


Les også