Toro-arving vil beholde litt av kjempeeiendom selv

Bjarne Rieber har bedt om møte med kommunen.

Stian Thorsrud

Tidligere denne måneden skrev DN at Toro-arving Bjarne Rieber skal selge sin kjempeeiendom på Hordnes utenfor Bergen.Eiendommen med navnet Rieber Garden er på i alt 60 mål, og har tre bruksnumre.Estate Vest skriver mandag at 82-åringen vil beholde deler av eiendommen selv, og viser til at Deloitte Advokatfirma har bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for de tre ulike gårds- og bruksnumrene.Hjemmelshaver vil ifølge advokatfirmaet ha kommunens samtykke til å slette en tinglyst heftelse på eiendommene om at de ikke kan overdras separat.Vil beholde litt selvFår Rieber tommelen opp fra kommunen, ønsker han ifølge nettstedet å sammenføye de tre matriklene med tanke på salg.- Hjemmelshaver ønsker imidlertid å beholde eiendommen gnr 98 bnr 175, heter det ifølge Estate videre i henvendelsen til PBE.Ifølge seeiendom.no er denne eiendommen på 5,5 mål, og følger med strandlinje og rett til å bygge helårs- eller fritidseiendom.Rieber-eiendommen har uansett potensial til å slå den gjeldende prisrekorden i Bergen, satt av Kygo da han bladde opp 41 millioner kroner for et herskapshus på Hopsneset.