- Utbyggere bør slutte å banke på dørene til folk

- Ingen menneskerett å bo i Oslo, sier Frp-politiker.

Nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo, Camilla Wilhelmsen (FrP) mener utbyggere må slutte å banke på dørene til eiere av eneboliger i småhusområder.- Jeg har selv blitt fortalt at en utbygger kom på døren til en 90 år gammel dame med spørsmål om å kjøpe huset hennes. Da hun sa nei, gikk de videre til barna hennes. Sånn bør ikke utbyggere opptre, sier hun til Estate Nyheter.Hun uttrykker overfor nettstedet forståelse for at utbyggere ser utviklingsmuligheter, men mener de bør nøye seg med å sende brev.- Folk skal jo være trygge på at deres hjem og nærområder ikke står i fare for å bli rasert, fortsetter Wilhelmsen.Som svar på Estates spørsmål om hvor mye som skal bygges i hovedstaden, peker hun på kraftig nedjusterte prognoser for befolkningsvekst og at «det ikke er en menneskerett å bo i Oslo».Frp-politikeren mener tilrettelegging for utbygging rundt Oslo, blant annet med ny infrastruktur, er bedre enn å rasere småhusområder.