Blokkjede har de siste årene blitt et «buzzword» innenfor digitalisering, men er allerede i dag en teknologi som innen kort tid kan endre måten banker, eiendomsmeglere og advokater opererer på.Advokat Ane Morgenstierne forklarer overfor Hegnar.no at EY har en rekke pågående blokkjede-oppdrag for næringslivet, som ønsker å etablere trygge og effektive systemer for utveksling av informasjon.Hva er blokkjede?Blokkjede er et desentralisert bokføringssystem, som ligger i flere databaser og som ikke kan endres. - Teknologien gir mulighet for å verifisere og formidle informasjon til personer som er gitt tilgang til kjeden gjennom såkalte «hash». Medlemmene som er gitt tilgang er koblet direkte til hverandre uten en sentral myndighet, sier advokaten.Krypteringsteknologi sikrer at informasjonen er tilgjengelig og sikker.- Blokkjeder gir mulighet for helt nye forretningskonsepter. Et typisk eksempel er inngåelse av kontrakter, der data som samles inn og verifiseres gir mulighet til «smarte» automatiserte kontrakter mellom partene, forteller Morgenstierne.Åpen eller privatDet skilles ifølge advokaten mellom åpen og privat blokkjede.- En åpen blokkjede som «bitcoin» har ingen eier og hver part har samme rettigheter. En privat blokkjede vil kontrolleres og oppgraderes av én eller flere aktører på vegne av nettverkets medlemmer, sier hun.EY-advokaten påpeker videre at partene selv - i både åpne og private blokkjeder - vil kunne kontrollere informasjonen og handle direkte med hverandre i såkalte «peer-to-peer»-transaksjoner, uten å måtte gå gjennom mellommenn.- En blokkjede vil derfor gjøre at man kan utelate banker, saksbehandlere, advokater og offentlige registre i selve salgsprosessen, noe som kan vise seg å bli svært effektivt ved salg og kjøp av blant annet fast eiendom, fortsetter hun.Alle vil kunne se altI motsetning til vanlige registre hvor informasjonen ligger lagret på forskjellige databaser, kan en blokkjede muliggjøre at mange parter kan ha samtidig tilgang til informasjon.Dette i motsetning til i dag, der lånepapirer, mellomfinansiering, utskrifter fra grunnboken og urådighetserklæringer må underskrives og sendes mellom partene.Advokat Ane Morgenstierne (foto: EY) understreker at alle medlemmene i en blokkjede vil kunne se alle tidligere hendelser, og få beskjed når bestemte handlinger er utført.
- Partene i en eiendomstransaksjon vil i motsetning til tidligere kunne se når et skjøte er utstedt, eller en pantobligasjon er tinglyst. Kjøpet kan derfor i prinsippet gjennomføres uten bistand fra tredjeparter, forklarer hun.En blokkjede kan inneholde all historisk informasjon, for eksempel om et forretningsbygg. Hvem som har eid det, hvor mye det er solgt for, når det har vært omsatt, de ulike tekniske rapportene om boligen og de opplysningene som ligger i grunnboken.Slipper å bruke ukerEY-advokaten kan fortelle at Kartverket i Sverige, sammen med selskapet Chromaway, har testet blokkjede for verifisering av dokumenter i en eiendomstransaksjon.System skal redusere risikoen for manuelle feil, samtidig som man bruker automatiserte, såkalte «smarte kontrakter».- Aktører i eiendomsbransjen vil kunne stole på den informasjonen som er tilgjengelig i blokkjeden og vil ikke ha behov for verifikasjon fra kartverk eller bank, forklarer Morgenstierne.Benytter man seg av blokkjede-teknologien i forbindelse med eiendomstransaksjoner, vil man ifølge advokaten strømlinjeforme transaksjonene.I stedet for å bruke uker på å sende papirkontrakter mellom partene, kan smarte kontrakter brukes til å inngå avtaler automatisk.- Rent teknisk dreier dette seg om at det kodes bestemte handlinger inn i blokkjeden, som automatisk effektuerer effekten av en kontrakt når gitte vilkår er oppfylt. Det innebærer at hver part må fullbyrde sine forpliktelser for at kontrakten kan effektueres. Så fort pengene er betalt, vil eierskapet kunne overføres til kjøperen av en eiendom gjennom en blokkjede-løsning, sier EY-advokaten.Men svindel kan skjeBlokkjede innebærer ifølge Morgenstierne at informasjonen ikke er lagret på en sentral database som noen kan hacke, et såkalt «single point of failure».Verifiserte handlinger blir derfor i praksis umulig å endre. At all informasjon er spredt på forskjellige blokker minimerer risikoen for manipulasjon, hacking og forfalskning. Nedetid blir også eliminert.- Dette gjør sannsynligvis blokkjede til den sikreste måten å gjøre eiendomstransaksjoner på, sier advokaten.At selve systemet er sikkert, eliminerer likevel ikke risikoen for svindel.- Svindel vil fremdeles kunne forekomme. Vi har eksempler på eiendomstransaksjoner gjennomført i blokkjede, der eiendommene ikke var reelle. Blokkjeden er dessuten flertallsavhengig. Om noen oppnår kontroll over flertallet i nettverket, oppnår de også kontroll over verifiseringen av dataene som ligger der, advarer Morgenstierne overfor Hegnar.no.