Store oppsigelser blant oljeselskaper og oljeserviceselskaper har sendt ledigheten opp og leieprisene på kontoreiendom til bunns i Stavanger, med Forus i spissen, men ifølge DN er det tegn på at markedet er i ferd med å snu i takt med bedre tider i oljeindustrien.– Nå mener vi at bunnen er nådd, sier Jan Inge Røyland, sjef for næringseiendom i Eiendomsmegler 1.Ledigheten på lokaler i regionen er nå 9,7 prosent, ned fra 11,9 prosent i mai. På Forus har ledigheten vært oppe i over 20 prosent, mens tallet nå er nede i 14,3 prosent.– Det er flere selskaper som nå ansetter folk og trenger mer kontorplass. Først fortettet selskapene, men nå er de kommet der at de må ut eksternt og leie arealer, sier Røyland.