Det bygges færre boliger

I tredje kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til 8.100 nye boliger her i landet. Det er en nedgang på 4 prosent fra samme kvartal i fjor

Totalt ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av drøyt en million kvadratmeter med bolig i tredje kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.Akershus og Oslo er fylkene der det er gitt flest igangsettingstillatelser.Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall tillatelser til nye boliger helt siden sensommeren 2014, men med en nedgang fra våren 2017 til begynnelsen av 2018. I de to siste kvartalene er det igjen en økning i antall igangsettingstillatelser til nye boliger.I tredje kvartal i år er det gitt tillatelse til bygging av nesten 1,1 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i næringsbygg. Det er en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor.I tredje kvartal ble det 460 nye boliger i Norge som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 233 av disse oppsto som følge av ombygging av næringsbygg.495 boliger ble revet eller brent i løpet av tredje kvartal. Av disse var 300 eneboliger.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker