Frp-leder Siv Jensen har lagt fram de to leieavtalene hun har inngått med Andresen, milliardær og leder av Etikkrådet for oljefondet. Den ene avtalen omhandler bruksrett til en «gul hytte, badehus og stabbur», og den andre dreier seg om leie av båtplass for sommeren 2018.Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har på forespørsel fra  sett på de to kontraktene. Han reagerer på punktet om ett års oppsigelsesfrist. «Gjensidig oppsigelsesfrist på 1 år», heter det i hytteleieavtalen. «Avtalen gjelder for ett år av gangen», står det i båtplass-avtalen.– Begge kontraktene har en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år. Det betyr at det her foreligger en type avhengighetsforhold for Siv Jensen overfor Andresen, sier Bernt til avisen.– Hun er avhengig av hans velvilje for å fortsette å nyte godt av en leiekontrakt som kompetente økonomer beskriver som svært gunstig. Jeg vil mene at det gjør henne inhabil i alle saker der Andresen er involvert, og inhabiliteten smitter da over på hele departementet. Ingen der kan treffe avgjørelser i saker som berører Andresen, mener han.Statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp) svarer i en epost på vegne av finansministeren:– Som Jensen har sagt hele tiden, vil hun være svært påpasselig ved fremtidige habilitetsspørsmål, og det har hun redegjort grundig for til Stortinget.(©NTB)