HAS

Full gjennomgåelse av Tollefsen-handler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune vil gjøre en full gjennomgåelse av investor Ivar Tollefsens kjøp av en rekke leiegårder.

Ifølge DN mener Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune gårdene burde vært meldt inn til kommunal forkjøpsrett. – Vi har tilskrevet kjøper og selgere av de eiendommene vi nå er gjort oppmerksomme på og bedt om at melding sendes oss for vurdering, sier Eskil Bråten, leder av Eby til avisen.Det skal være snakk om totalt elleve konkrete leiegårder i Oslo de siste 12 årene, ifølge DN.– Vi har bekreftet mottak av brevet overfor Eby, og vil snarlig gå i dialog med etaten for å avklare de ulike aspekter i saken, skriver Anders Tveter, Ivar Tollefsens personlige assistent, til avisen, og fortsetter;– Ved kjøp og salg av selskaper som eier leiegårder, har vi dessverre ved noen tilfeller glemt å melde transaksjonen til Oslo kommune. Disse feilene vil vi se på hvordan vi kan rette, men det faller på sin egen urimelighet å hevde at dette er gjort bevisst, skriver Tveter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også