HAS

Heimstaden kredittvurdert - gjør storinnrykk i obligasjonsmarkedet

Tollfsen-selskapet har fått offisiell kredittrating. Nå søker selskapet å bytte ut sikret bankgjeld med usikret obligasjonsgjeld.

- Som en del av våre vekstplaner, ser vi frem til å ta del i det internasjonale kapitalmarkedet, sier viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden Bostad. Heimstaden Bostad, et datterselskap av Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden AB, engasjerte for nøyaktig en måned siden ratingbyrået Standard & Poor´s for å få en offisiell kredittrating. - Heimstaden Bostad har som ambisjon å oppnå en investment grade rating og jobber målrettet mot dette, uttalte Nordholm da.Torsdag er den offisielle kredittratingen i boks.Den foreløpige kredittratingen er BBB- med stabile utsikter, men ifølge Nordholm er målet er å oppnå en "flat" BBB-rating innen 18 måneder.Samtidig som kredittratingen er i boks, har selskapet engasjert Danske Bank, DNB, JP Morgan og Nordea for å se på muligheten for å utstede flere obligasjoner med forskjellig løpetid i forskjellige valutaer.Årsaken er et ønske om å forlenge den gjennomsnittlige løpetiden til gjeldsporteføljen, samt - i henhold til S&P's kriterier - å redusere den sikrede gjelden gjennom utstedelse av usikrede obligasjoner og tilbakebetaling av sikret bankgjeld.Tilgang til nye finansieringskilder som en del av selskapets vekstplaner, oppgis også som en årsak.Morselskapet Heimstaden AB har to utestående obligasjonslån på 1.250 millioner svenske kroner hver som forfaller i henholdsvis september 2019 og mai 2021.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også