- Som en del av våre vekstplaner, ser vi frem til å ta del i det internasjonale kapitalmarkedet, sier viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden Bostad. Heimstaden Bostad, et datterselskap av Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden AB, engasjerte for nøyaktig en måned siden ratingbyrået Standard & Poor´s  for å få en offisiell kredittrating. - Heimstaden Bostad har som ambisjon å oppnå en investment grade rating og jobber målrettet mot dette, uttalte Nordholm da.Torsdag er den offisielle kredittratingen i boks.
Den foreløpige kredittratingen er BBB- med stabile utsikter, men ifølge Nordholm er målet er å oppnå en "flat" BBB-rating innen 18 måneder.Tilgang til nye finansieringskilder som en del av selskapets vekstplaner, oppgis også som en årsak.
Samtidig som kredittratingen er i boks, har selskapet engasjert Danske Bank, DNB, JP Morgan og Nordea for å se på muligheten for å utstede flere obligasjoner med forskjellig løpetid i forskjellige valutaer.Årsaken er et ønske om å forlenge den gjennomsnittlige løpetiden til gjeldsporteføljen, samt - i henhold til S&P's kriterier - å redusere den sikrede gjelden gjennom utstedelse av usikrede obligasjoner og tilbakebetaling av sikret bankgjeld.Morselskapet Heimstaden AB har to utestående obligasjonslån på 1.250 millioner svenske kroner hver som forfaller i henholdsvis september 2019 og mai 2021.