Norwegian Property casher inn i Stavanger

Selger flere eiendommer.

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Forus-eiendommene Grenseveien 19 og 21, Maskinveien 32 og Svanholmen 2 til V20 Invest AS for 237 millioner kroner, går det frem av en børsmelding. Badehusgata 33-39 i Stavanger sentrum blir også solgt, men Norwegian Property skal fortsatt eie 50 prosent i et joint venture med kjøperne Camar Eiendom AS (35 prosent) og Agera Eiendom AS (15 prosent). Brutto eiendomsverdi er avtalt til 280 millioner kroner.Eiendommene var verdivurdert til 513 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2018, som er den siste gjennomførte eksterne verdivurdering, hvorav Badehusgata 33-39 utgjorde 280 millioner kroner.Transaksjonen sluttføres medio desember 2018 i form av salg av eiendomsselskaper.Selskapet skriver i meldingen at det fortsatt vil ha en god eksponering mot Stavanger-regionen, gjennom to forskjellige joint ventures med lokale partnere, i hhv. Forusbeen sammen med Base Gruppen og altså Badehusgata med Camar Eiendom/Agera Eiendom.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også