Nyboligsalget steg 13 prosent

Per Jæger. Foto: Finansavisen.

Nyboligsalget steg 13 prosent i oktober 2018, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.Hittil i år er imidlertid nyboligsalget ned fire prosent fra samme periode i 2017.- Det er salget av leiligheter, med en økning på 3 prosent hittil i år som er hovedårsaken til at boligsalget tar seg opp, sier adm. direktør Per Jæger i en kommentar. Salget av eneboliger og småhus ligger henholdsvis 6 og 17 prosent bak fjoråret.IgangsettingIgangsettingen av nye boliger falt i oktober to prosent. Hittil i år er den 11 prosent bak fjoråret.Igangsettingen fordelt på boligtype viser hittil i år en nedgang på 14 prosent for eneboliger, 24 prosent for småhus og 4 prosent for leiligheter.- Salget av nye hytter og fritidsboliger ligger ved utgangen av oktober 2 prosent bak fjoråret, mens igangsettingen ligger 16 posent bak fjoråret, avslutter Jæger-