Oljefondet blar opp 4 mrd. for Paris-eiendom

Oljefondet sikrer seg 100 prosent av kontorbygg sentralt i Paris.

Næringseiendom

Norges Bank Real Estate Management har signert en avtale om å kjøpe 100 prosent av et kontorbygg på 54-56 rue la Boétie sentralt i Paris, heter det i en melding.Avtalen ble signert 20. november 2018 og forventes gjennomført innen utgangen av året 2018.Norges Bank Real Estate Management vil betale 415,5 millioner euro, tilsvarende rundt 4 milliarder kroner, for eierandelen på 100 prosent. Eiendommen vil ikke være beheftet med gjeld, og ingen finansiering vil være involvert i transaksjonen.Selger av eiendommen er IGIS Global Private Placement Real Estate Fund Number 37-1, et sørkoreansk fond.Eiendommen består av rundt 20 400 kvadratmeter med kontorlokaler.

næringseiendom
oljefondet
Nyheter
Næringseiendom