Boligprisstatistikken for november

Adm. dir. i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, legger frem boligprisstatistikken for november 2018 kl. 11:00. sendingen er ferdig.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,5 prosent i november.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,5 prosent.12-månedersveksten kom inn på 2,0 prosent, og falt dermed fra 2,4 prosent i oktober og 2,7 prosent i september.Så langt i år har boligprisene steget 3,0 prosent og med en normal desember ender året trolig såvidt i pluss, nominelt.Den sterkeste utviklingen i november hadde Asker og Bærum, med et fall på 0,5 prosent. Svakest utvikling hadde Tønsberg og omegn og Hamar/Stange med et fall på 2,2 prosent.I Oslo falt boligprisene med 0,7 prosent, mens det normale i november i snitt har vært en oppgang på 0,4 prosent.Sterkest utvikling det siste året hadde Oslo, med en oppgang på 4,7 prosent. Den svakeste utviklingen det siste året hadde Bergen, med et fall på 0,3 prosent.– Boligprisene gikk noe mer ned enn normalt i november i år. Den svake prisutviklingen må sees i sammenheng med det store utbudet av boliger på markedet vi har hatt gjennom hele året. Et stort tilbud gir normalt svakere utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.Han legger til at alle deler av landet hadde prisnedgang, som er normalt i november måned.- Gjennom året har det vært mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det som har vært tilfelle de siste årene, og boligmarkedet er i god balanse og er velfungerende, sier Dreyer.Høyt volumI november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, og vi må tilbake til 2012 for å finne et høyere volum i november.For hele året går det mot ny rekord. Det har ifølge Eiendom Norge aldri vært solgt så mange boliger i noe år noensinne, og den tidligere rekorden for hele året passeres i disse dager.– Til tross for at det har vært en svakere prisutvikling gjennom høsten enn før sommeren, så har aktivitetsnivået vært stabilt godt i hele 2018. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg, sier Dreyer.I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.– Veksten i nye bruktboliger på markedet har nå bremset opp som normalt for sesongen å være og tilbudssiden har stabilisert seg. Nivået på antall boliger til salgs er imidlertid på et høyere nivå ved utgangen av november enn hva det har vært de siste ti årene, sier Dreyer.Lengre salgstidDet tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i november, noe som er to dager flere enn i november i fjor. Av byene hadde Fredrikstad/Sarpsborg raskest salgstid med 25 dager, mens Stavanger m/omegn hadde den tregeste salgstiden med 76 dager.I Bergen var det 39 dager og i Trondheim var det 51 dager. I Oslo var det 26 dager.– Salgstiden stiger fra oktober, og det er fremdeles høyere salgstid enn det som har vært normalt de siste årene, sier Dreyer.I forkant var det ventet at boligprisene var stabile til litt ned, sesongjustert.- Sesongjustert har prisene flatet ut de siste fem månedene, noe som har vært et generelt fenomen på tvers av de store regionene. Vi legger til grunn rimelig stabile sesongjusterte priser også i november. Tilbudssiden har økt gjennom året, mens salgsvolumene også er høye uten at prisene justeres nevneverdig, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport.- Da fremstår det hele som rimelig balansert, la han til.Opp i OBOSTall fra OBOS viste mandag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 60.715 kroner per kvadratmeter i november, 0,3 prosent mer enn i oktober.Hittil i år har Oslo-prisene steget 8,3 prosent. Sammenlignet med november i fjor, var prisene opp 4,1 prosent. Det er også litt fra oktober da 12-månedersveksten var på 4,0 prosent.November-tallene var sterke sammenlignet med perioden 2004-2017. i den perioden har Oslo-prisene i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i november.- Prisveksten denne måneden kan synes liten, men det er viktig å huske at november historisk sett er en måned hvor prisene vanligvis faller. Gode tider for næringslivet og lav arbeidsledighet betyr mer for boligprisene enn varslede renteøkninger, ihvertfall på kort sikt, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.- Må regulere fortHan trakk også frem de nye SSB-tallene som viser at det nå bor én million mennesker i Stor-Oslo, og peker mot en betydelig befolkningsvekst i Oslo de 20 neste årene.Ifølge SSB vil trolig innbyggertallet øke med rundt 200.000 i perioden.- For å sikre at boligprisene ikke blir for høye for vanlige folk i Oslo-området i årene som kommer, må myndighetene ha sterkere fokus på å legge til rette for at det kan bli bygget tilstrekkelig med nye boliger. Det innebærer blant annet å holde høy fart i reguleringssaker, og samtidig satse tungt på å utvikle gode kollektivløsninger rundt knutepunkter, sier Siraj.Falt på landsbasisFor OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget 7,4 prosent hittil i år.For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53.128 kroner i november. Det var 0,1 prosent lavere enn i oktober og 3,1 prosent høyere enn i november i fjor.I november fant 691 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger sted, mot 863 i oktober og 758 i november 2017.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også