Dreyer: Slik blir boligprisene i 2019

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2019 viser en oppgang på tre prosent.- Gjennom store deler av 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Samtidig har aktiviteten vært rekordhøy, noe som illustrerer den solide kjøpekraften hos norske husholdninger. Det er en stabil utvikling i norsk økonomi som tilsier at 2019 blir et godt år for norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst. Dette taler for at det vil være høy etterspørsel i boligmarkedet også i 2019, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.- Når vi likevel forventer en moderat boligprisvekst så henger dette sammen med at de varslede renteøkningene vil dempe kjøpekraften noe, samtidig som at vi også i 2019 vil ha en stor tilbudside i de største byene grunnet et stort antall ferdigstilte nyboligprosjekter, sier Dreyer videre.Fortsatt høy ferdigstillelseDet har over flere år vært stor produksjon av nye boliger som i 2018 har gitt mange ferdigstilte boliger. Denne utviklingen vil bidra til at det vil være mange boliger til salgs også i 2019. Det vil i tillegg komme en rekke nye nyboligprosjekter for salg.- Foreløpig har markedet i 2018 tatt unna mye av det store utbudet i boligmarkedet gjennom rekordhøy omsetning. Vi forventer fortsatt stor omsetning samtidig som det store utbudet av boliger både i brukt- og nyboligmarkedet vil vedvare, sier Dreyer.- Skiftet i befolkningsveksten reduserer boligbehovet, og i enkelte deler av landet bygges det trolig mer enn det er behov for. Det er dessuten markante regionale forskjeller i befolkningsutviklingen og ved utgangen av tredje kvartal 2018 har omlag 50 prosent av folkeveksten i Oslo og Akershus, sier han videre.Prognoser for 12 månedersveksten 2019:

  • Oslo: 4-6 prosent
  • Bergen: 1-3 prosent
  • Trondheim: -1-3 prosent
  • Stavanger: 2-4 prosent
- Oslo har i 2018 hatt en sterkere boligprisvekst enn forventet etter det sterke fallet i boligprisene i 2017, og vi venter at boligprisene vil stige ytterligere 4-6 prosent i 2019. Prisnivået i Oslo er høyt og av den grunn vil trolig rentehevinger ha sterkere effekt her. Samtidig er det stor etterspørsel og sterk kjøpekraft i hovedstaden. Det vil komme mange ferdigstillelser av nye boliger i Oslo i 2019, men Oslo kommune har betydelige utfordringer med å holde en høy nok reguleringstakt, sier Dreyer.