Få tegn til at salget tar seg opp

Nyboligsalget har vært stabilt svakere de siste to årene.

Siden midten av oktober er det solgt 2.436 nye boliger, viser en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (ECON Nye Boliger).Dette er 12 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men fem prosent flere enn samme periode i fjor. Nyboligsalget har vært stabilt svakere de siste to årene sammenlignet med det gode salget i 2015 og 2016.Sterkest i nordSalget siden oktober utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er to prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor, men to prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode. Det sterkeste salget finner vi i Nord-Norge med en salgstakt på 18 prosent. Deretter følger Østlandet med 16 prosent, Midt-Norge med 15 prosent, Vestlandet med 13 prosent og Sørlandet som er svakest med kun ni prosent.Siden sist telling har 2.918 nye boliger hatt salgstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgstart utgjør 35 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 2.043 boliger i Norge. Samlet for 2018 har vi registrert 15.238 igangsatte boliger i vår database. Det er fem prosent færre enn i 2017, men tre prosent flere enn i 2016. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 16.982 boliger.Høyest pris i østDet er nå 14.307 usolgte boliger, mot 14.040 i oktober, der 2.918 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.436 har blitt solgt. I tillegg har 215 boliger enten blitt midlertidig stanset eller kansellert.Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boligene i Norge er nå på 54.700 kroner - syv prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 62.000 kroner, mens Sørlandet ligger lavest med 42.300 kroner.