Færre tror på høyere boligpriser

Lavere boligprisforventninger står bak et markert fall i barometeret i løpet av høsten.

Boligmarkedsbarometeret faller fra 2,6 i november til  minus 0,4 i desember, går det frem av en pressemelding fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).Flere spår fallFra november til desember faller andelen som tror på stigende boligpriser fra 47 til 41 prosent. Andel som forventer boligprisfall øker fra 13 til 16 prosent. Samtidig er forventningen om stigende rente stabil hos om lag 83 prosent av befolkningene.Til sist er det ifølge undersøkelsen kun seks prosent av befolkningen som er bekymret for å miste jobben. Utsikter for 2019I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, men ved årsslutt har andelen altså falt til 41 prosent.- Vi kan bare spekulere i hvorfor optimismen i husholdningene dempes. Men det er nærliggende å se det i sammenheng med renteoppgangen, samt at avtagende befolkningsvekst og høy boligbygging skaper en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.Sjeføkonomen peker videre på tegn til økt usikkerhet i internasjonal økonomi. Svekkes konjunkturene, samtidig som renten er på vei opp, kan det smitte over på boligmarkedet. God utvikling i norsk økonomi og utsikter til økt lønnsvekst og kjøpekraft trekker i motsatt retning. Han forventer at det trumfer høyt boligtilbud og stigende rente.- I NBBLs hovedscenario tror vi derfor på fire prosent prisvekst i løpet av 2019. Risikoen for at vi tar feil er imidlertid større enn vanlig, uroen i internasjonal økonomi er noe vi følger særlig tett, sier Frengstad Bjerknes.