Boligprisstatistikk fra Eiendom Norgeat boligprisene falt 1,5 prosent i november.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,5 prosent.12-månedersveksten kom inn på 2,0 prosent, og falt dermed fra 2,4 prosent i oktober.- Disse tallene er svakere enn normalt for måneden, og nok noe på nedsiden av det mange hadde forventet. Én årsak kan være at vi gjennom året har hatt en stabilt høy tilbudsside. Vi ser nå av salgstiden at denne går oppover. Vi ser en del selgere som har vært ute en stund, hatt flere runder med visninger og velger å selge på lavere nivåer enn de ønsket da prosessen startet, sa administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på presentasjonen som ble overført på Hegnar.no.Økonomene i de fleste meglerhusene , og ventet små endringer fra oktober.- Flytter ikke rentenDNB Markets var blant disse, og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære påpeker i en oppdatering at prisene kom inn svakere enn både de og Norges Bank hadde sett for seg.- Trenden er nå negativ. En økning av tilbudssiden ser ut til å tynge prisveksten. Vi venter at dette vil fortsette å dempe prisveksten fremover, sammen med lav befolkningsvekst og gradvise renteøkninger, men vi venter ingen kraftig nedtur ettersom makroutsiktene generelt er positive, skriver hun.- Det høye antallet salg støtter vårt syn om etterspørselen holder seg solid. Totalt sett er ikke dagens boligtall svake nok til å endre vårt syn på gradvise renteøkninger fra Norges Bank og den neste økningen til 1,00 prosent i mars, oppsummerer Strøm Fjære.Ser risiko - på kort siktHandelsbanken Capital Markets påpeker at Norges Bank i sin seneste pengepolitiske rapport så for seg 0,1-0,2 prosent sesongjustert vekst i november.- Avviket er stort nok til at sentralbanken trolig vil konkludere med at utviklingen har vært på den svake siden, men vil trolig ikke endre rentebanen betydelig på møtet senere denne måneden, skriver seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i en såkalt «fast comment».Oslo har de siste månedene gjort det noe svakere enn landssnittet, men avviket er ifølge meglerhuset ikke stort og bidrar heller ikke til å endre Handelsbankens syn på boligmarkedet.Grangård og Handelsbanken ser fortsatt noe kortsiktig risiko, særlig i Oslo, og legger vekt på kortsiktig.- Dette er fordi salgsaktiviteten er på gode nivåer og at noen av dagens prisdempende faktorer, som høyere ferdigstillelse, gradvis vil avta med lavere byggeaktivitet. Boligmassen har økt permanent, men vi tror etterspørselen vil være i stand til å absorbere tilbudet de kommende årene. Vi opprettholder vårt syn om moderat positive prisutsikter de neste få årene, avslutter seniorøkonomen.