De nye hyttene har blitt bygd med mindre enn 75 meter avstand til naboer, skriver .Rundt 80 prosent av hyttene ligger tettbebygd til i Østfold, Oslo og Vestfold, mens i de nordligste fylkene er tallet på 15 til 20 prosent.Snart vil halvparten av landets hytteeiere ha like kort vei til naboen som de har hjemme, opplyser kanalen.– Vi har mer penger og mer fritid til å bruke på hytta. Derfor vil vi ha kort vei slik at vi kan bruke den hver helg. I tillegg kommer den økonomiske faktoren for lokalsamfunnet som vil tjene penger på dette. Da må infrastrukturen være god, og da blir det slike tette hyttefelt, sier seniorforsker Frode Flemseter i Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis).Hytte på fjellet eller ved sjøen er populært og bare i løpet av 2016 og 2017 ble det bygd bortimot 10.000 nye fritidsboliger i landet.(©NTB)