OBOS-prisene kjører på igjen

Uvanlig sterk oppgang - i Oslo.

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 60.715 kroner per kvadratmeter i november, 0,3 prosent mer enn i oktober.Hittil i år har Oslo-prisene steget 8,3 prosent.Sammenlignet med november i fjor, er prisene opp 4,1 prosent. I oktober var 12-månedersveksten 4,0 prosent.I perioden 2004-17 har Oslo-prisene falt i gjennomsnitt med 0,2 prosent i november. - Prisveksten denne måneden kan synes liten, men det er viktig å huske at november historisk sett er en måned hvor prisene vanligvis faller. Gode tider for næringslivet og lav arbeidsledighet betyr mer for boligprisene enn varslede renteøkninger, ihvertfall på kort sikt, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.- Må regulere fortHan trekker også frem de nye SSB-tallene som viser at det nå bor én million mennesker i Stor-Oslo, og peker mot en betydelig befolkningsvekst i Oslo de 20 neste årene.Ifølge SSB vil trolig innbyggertallet øke med rundt 200.000 i perioden.- For å sikre at boligprisene ikke blir for høye for vanlige folk i Oslo-området i årene som kommer, må myndighetene ha sterkere fokus på å legge til rette for at det kan bli bygget tilstrekkelig med nye boliger. Det innebærer blant annet å holde høy fart i reguleringssaker, og samtidig satse tungt på å utvikle gode kollektivløsninger rundt knutepunkter, sier Siraj.Falt på landsbasisFor landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53.128 kroner i november, 0,1 prosent lavere enn i oktober og 3,1 prosent høyere enn i november i fjor.For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget 7,4 prosent hittil i år.I november fant 691 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger sted, mot 863 i oktober og 758 i november 2017.Følg med onsdagNovember-statistikken fra Eiendom Norge legges frem førstkommende onsdag.OBOS-statistikken kan gi en grei pekepinn på hvordan disse tallene kommer til å se ut.- Selv om vi innimellom har noen diskusjoner om hvor god vår statistikk er, da den er basert på et begrenset utvalg, så er det over tid en veldig klar korrelasjon mellom vår statistikk og statistikken til Eiendom Norge, sa OBOS-sjef Siraj til Finansavisen tidligere i år.