SSB venter høyere boligprisvekst enn tidligere antatt

Reelt sett vil veksten være nær uendret frem til 2021, tror statistikkbyrået. 

Næringseiendom

Når det gjelder boligmarkedet mener SSB at boliginvesteringene vil snu til oppgang i løpet av første halvår 2019, og  at der utsikter til videre boligprisvekst i årene som kommerDet kommer frem i bryåets ferske rapport «Konjunkturtendensene 2018/4» som ble lagt frem torsdag.Denne veksten ventes imidlertid å være såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret fram til 2021.«Sammenliknet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse», heter det i rapporten.Byrået anslår en endring fra året før på 1,6 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019, 1,2 prosent i 2020 og 0,6 prosent i 2021.For de tre første årene er prognosene høyere enn tidligere lagt til grunn, men lavere i 2021.

ssb
statistisk sentralbyrå
boligmarkedet
boliginvestering