- Månedsendringen er gjennomgående minus én prosent med unntak av sentrale Malmø som hadde uforandrede priser, mens Stor-Gøteborg falt med to prosent, sier anaylysesjef Per-Arne Sandegren i Svensk Mäklerstatistik.- Årstaktene er gjennomgående noe mindre negative sammenlignet med forrige måned. For storbyområdende landet de på minus to prosent for Stockholm og Gøteborg og minus én prosent for Malmø, fortsetter han. For hele Sverige falt boligprisene med én prosent i november,viser de seneste målingene fra Svensk Mäklerstatistik.
Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for bostadsrätter for landet som helhet var på 36.531 svenske kroner i november, mens den var på 86.907 kroner i sentrale Stockholm.
I Malmø var snittprisen til sammenligning på 30.501 svenske kroner. - I første halvåret så vi et avventende boligmarked med relativt stillestående priser. Etter sommeren kunne vi se antall områder der prisene vendte opp igjen. Det mønsteret ser nå ut til å ha blitt brutt og avslutningen på året har blitt innledet med nedadgående priser, sier Sandegren. Kl. 11 kommer fasiten for det norske boligmarkedet.