- Tiden for galopperende priser over for denne gang

Vil vi se et hopp i boligprisene på nyåret? Partner og eiendomsmegler Camilla Sem i Sem & Johnsen og Eie-sjef Hedda P. Ulvness øyner sunnhetstegn.

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2019 viser en oppgang på tre prosent.- Gjennom store deler av 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Samtidig har aktiviteten vært rekordhøy, noe som illustrerer den solide kjøpekraften hos norske husholdninger, kommenterer adm. direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en melding mandag.Han viser til stabil utvikling i norsk økonomi, som tilsier at 2019 blir et godt år for norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst.- Dette taler for at det vil være høy etterspørsel i boligmarkedet også i 2019, fortsetter Dreyer.Les også: Slik blir boligprisene i 2019Spår svak prisvekstAkkurat nå er det ifølge administrerende direktør Hedda P. Ulvness lav aktivitet i markedet, hvor antall visninger og solgte boliger er halvert sammenliknet med utgangen av november.- Dette er normalt. Desember er, kombinert med juli, den måneden i året med færrest transaksjoner, forteller hun.- På nyåret løftes ofte prisene, som forsterkes utover våren. Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, har uttalt at han tror børsuroen vil ødelegge for januar-hoppet i år. Hvilke tanker gjør du deg?- Jeg er temmelig sikker på prisvekst i januar. Historisk har januar hatt en gjennomsnittlig prisøkning på 2,6 prosent de siste fem årene. Det er mye som tyder på at det samme vil gjenta seg i 2019.Dersom veksten skulle utebli, vil det i tilfellet ifølge Eie-sjefen skyldes flere forhold, som store salgsvolumer, rentefrykt, avtakende befolkningsvekst og moderat lønnsvekst.At uroen på børsen spiller inn som en betydelig enkeltfaktor på det samlede boligmarkedet har hun mindre tro på.- Normalt er det slik at børsuro påvirker boligtransaksjonen i high-end markedet. Våre meglere har opplevd et sterkt high-end marked i år, hvor det er rift om de dyreste boligene, mens det går tregere i det billigere segmentet. Det er for øvrig et sjeldent fenomen, for normalt er det omvendt, sier Ulvness.- Hvordan ser du for deg boligmarkedet 2019 generelt sett?- Jeg tror på et balansert og stabilt boligmarked, med et fornuftig transaksjonstempo og en svak prisvekst. Mitt håp er at 2019 blir året uten store overraskelser, verken i form av betydelige forskriftsendringer eller store ukjente rentebyks.Vil dempe kjøpekraftenPartner og eiendomsmegler Camilla Sem i Sem & Johnsen opplever dagens boligmarked som selektivt.- Det er viktig å prise objektene så riktig som mulig, sier hun, og forventer at januar og februar er bedre måneder enn det er på slutten av året.- Rentene skal trolig ikke opp så meget som vi trodde for et halvt år siden.  Det er positivt, men imidlertid har vi Statens øking av skatter og avgifter, eksempelvis bomavgifter, eiendomsavgifter som er inndragning av disponibel inntekt, og som vil virke dempende på folks kjøpekraft. Hvor mye det vil innvirke på boligmarkedet er imidlertid vanskelig å si.Det viktigste er ifølge megleren at det er best mulig balanse i tilbud og etterspørsel.- Generelt tror jeg at tiden for galopperende priser er over for denne gang, men det er jo et sunnhetstegn, avslutter Sem, som ser for seg 2019 som 2018.