Bulk Infrastructure kjøper i Stavanger

- Stort potensial, sier toppsjefen.

Bulk Infrastructure utvider porteføljen, og etablerer seg i Stavanger med eiendommen Koppholen 5 sentralt på Forus Vest, går det frem av en pressemelding.Lagerbygget på 11.700 kvadratmeter har vært hovedlager og -kontor for Rema Distribusjon, og Bulk Infrastructure overtar allerede 1. februar i år.- Vi ser et stort potensial på flere områder med dette kjøpet, sier toppsjef Jon Gravråk i en kommentar.FiberinfrastrukturHan trekker frem beliggenheten i «et moderne og attraktivt næringsområde bestående av kombinasjonseiendommer og nyere kontorbygninger».- Som et utgangspunkt tenker vi på Stavanger og Koppholen som en sentral lokasjon for vår Intercity høykapasitets fiberring mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger-Bergen-Oslo, fortsetter Gravråk.- Bygget er attraktivt som et termineringspunkt i denne nasjonale fiberinfrastrukturen vi har bygget opp de siste årene. I kombinasjon med vår transatlantiske fiberkabel (Havfrue) som ferdigstilles i 2019, vil vi kunne tilby kritisk datakonnektivitet for oljebransjen fra Stavanger til andre store norske byer og via Kristiansand til både Esbjerg (Danmark), Storbritannia og Nord-Amerika, legger han til.Datasenter mot oljeDette gir ifølge toppsjefen også grunnlag for nye internasjonale fiberføringer med utgangspunkt i Stavanger fremover.- I tillegg til fiberterminering ser vi et raskt voksende behov for datasentertjenester knyttet opp mot olje- og gassnæringen i Nordsjøen. Da er vår lokalisering i Stavanger, på toppen av egen fiberinfrastruktur og med eksisterende datasentre i andre strategiske byer, ideell, fortsetter Gravråk.I juni i fjor ble det kjent at majoritetsaksjonær Bulk Industrier AS (kontrollert av Peder Nærbø) og John Fredriksens Geveran Trading hadde forhåndsforpliktet seg til å tegne for minst 400 millioner i en emisjon på 400-550 millioner kroner.