Handelsbanken ser intet boligkrakk

Grafer som viser hvor boligprisene skal.

Handelsbanken Capital Markets ser i dagens morgenrapport frem mot Norges Banks utlånsundersøkelse for 4. kvartal 2018.- I lys av at Norges Bank nå har satt opp renten, kan det bli interessant å se om bankene rapporterer om noen endringer i låneetterspørselen. Men antakelig er ikke dette mye endret for de tre månedene vi har bak oss. For det første er det ensammenheng mellom endringen i boligprisene og endringene i låneetterspørselen. Og her har altså boligprisene holdt seg rimelig stabile i de tre månedene vi har bak oss, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.- Vi kan også ta med at bankene i sist runde rapporterte om rimelig uendret låneetterspørsel, og at de heller ikke ventet særlige endringer for 4. kvartal. Skulle bankene ha noe nytt å melde, må det i så fall være om den forventede låneetterspørselen videre fremover. Men med fortsatt god aktivitet i boligmarkedet, er det grunn til å tro at låneetterspørselen har holdt seg oppe, fortsetter han.Normal januar-oppgang?Seniorøkonom konstaterer at forventningene til boligprisene i 2019 spriker.- For januar finner du alt fra de som forventer flate nominelle priser til de som venter prisoppgang. Her må vi da minne om følgende: Det er normalt at prisene stiger nominelt i januar. Og som vanlig er det de sesongjusterte tallene vi bryr oss om; har boligprisene steget mer eller mindre enn normalt for januar? spør Gonsholt Hov.Han viser til et nylig oppslag i DN, der meglerrapporter pekte mot en relativt normal prisoppgang for januar å være.- Intet umiddelbart krakk- Vår forventning til 2019 bør være kjent: Vi forventer en moderat prisoppgang for året som helhet, hvor den gjennomsnittlige årsveksten havner litt i underkant av lønnsveksten. Det innebærer også at vi ser for oss en moderat sesongjustert prisoppgang når vi ser 1. kvartal under ett, fortsetter seniorøkonomen.Han har lagt ved to figurer som viser balansen mellom antall boliger som legges ut for salg og antall som faktisk selges (hhv. Norge og Oslo).- Disse er også tilbakedatert med et par måneder; nettopp fordi den løpende balansen ser ut til å gi noe ledende informasjon om prisutviklingen i neste kvartal. Som dere ser virker det som om vi vil se en moderat sesongjustert prisoppgang fra 1. kvartal. Ikke noe umiddelbart krakk og krisescenario, med andre ord, avslutter Gonsholt Hov.

Kilder: Macrobond/Handelsbanken.