Kraftig fall for nyboligsalget

Nyboligsalget alt ti prosent i desember.

Nyboligsalget var ned 10 prosent i desember 2018, sammenlignet med samme måned året før, viser tall fra Boligprodusentene onsdag.Igangsettingen av nye boliger i desember var opp 25 prosent, sammenlignet med samme måned året før.12-månedersendringen for salget av nye boliger lå en prosent lavere, mens igangsettingen var fire prosent under forrige 12-månedersperiode.Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte på 29.496 boliger, etter en god avslutning på året. - Dette er en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2017, sier Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentene.- Igangsettingen av leiligheter økte med fire prosent i 2018, mens småhus og eneboliger sank med henholdsvis 15 prosent og 10 prosent, fortsetter han.Fordelingen på boligtype er 16.776 leiligheter, 6.071 småhus og 6.648 eneboliger. Det bygges flest boliger i Akershus, fulgt av Oslo og Trøndelag. - Norges demografisk betingede boligbehov er på 31.500 boliger. Dette betyr at vi i 2018 igangsatte om lag 2.000 færre boliger enn det behovet skulle tilsi. Vi opplever at Oslo har den største utfordringen der det ble igangsatt 20 prosent færre boliger enn det behovet er. I Trøndelag er det omvendt, der bygges det flere boliger enn vårt beregnede boligbehov, sier Jæger.Totalt ble det solgt 27.368 nye boliger i 2018, som er på om lag samme nivå som i 2017. Av disse var 14.189 leiligheter, 5.798 småhus og 7.373 eneboliger. Salget av leiligheter økte med åtte prosent, mens salget av småhus og eneboliger gikk tilbake med henholdsvis 14 prosent og seks prosent, ifølge Jæger.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker