OBOS-prisene fikk seg en knekk

OBOS-sjefen drar frem en «god temperaturmåler på boligmarkedet».

Næringseiendom

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 59.674 kroner per kvadratmeter i desember, 1,7 prosent mindre enn i november, skriver OBOS på sine hjemmesider.Likevel steg OBOS-prisene 6,5 prosent i 2018.Dette skjer etter en korreksjon i markedet i 2017, da OBOS-prisene falt 11,8 prosent i Oslo-området.- Noe usikkert marked- Det er et noe usikkert marked, men våre anslag tilsier at boligprisene vil øke også i år, men med store variasjoner fra måned til måned. Når vi går ut av 2019 tror vi boligmarkedet i Oslo-området vil ende på en prisvekst på rundt fire prosent, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.Han begrunner dette med at norsk økonomi er i fremgang, med lav arbeidsledighet og en forventet lønnsvekst som gjør at de fleste vil få mer å rutte med i år enn i fjor.Samtidig steg forkjøpsrettsandelen på brukte OBOS-boliger fra 20,9 prosent i 2017 til 22,6 prosent i 2018. Det er lavere enn i et normalår, hvor forkjøpsrettsandelen pleier å ligge rundt 30 prosent.- Forkjøpsrettsandelen er en god temperaturmåler på boligmarkedet. Når det er høy etterspørsel og få boliger å velge mellom blir forkjøpsandelen høy. I toppåret 2016 var den eksempelvis på hele 37 prosent. Tallene for 2018 viser et marked med fortsatt god etterspørsel, men der boligkjøperne har mye å velge mellom. Vi forventer noe av den samme trenden inn i 2019, sier Kjørberg Siraj.Demper 2019-veksten?På landsbasis kostet den gjennomsnittlige OBOS-boligen 52.836 kroner per kvadratmeter i desember 2018.Dette er ned 0,6 prosent fra november 2018, men opp 6,8 prosent fra desember 2017.Det er fortsatt mange boliger til salgs, samtidig som det vil bli ferdigstilt mange nye OBOS-boliger i år. Dette er, i likhet med forventet lav befolkningsvekst, en faktor som kan dempe årets prisvekst.Videre planlegger OBOS å igangsette bygging av 2.300 nye boliger i 2019, over 30 prosent flere enn i fjor.- Vi så i fjor økt etterspørsel etter nye boliger, og vi vil ferdigstille mange nye boliger i 2019. Våre prognoser viser at det vil bli ferdigstilt vesentlig færre boliger i pressområder fra 2020 og utover. OBOS planlegger derfor å øke aktivitetsnivået kraftig i 2019 for å møte den økte etterspørselen, sier Kjørberg Siraj. - En nøkkel til stabil boligproduksjon er at kommunene sørger for tilstrekkelig fremdrift i plansakene. OBOS har flere tusen boliger under planlegging, der vi håper på planvedtak i 2019, avslutter OBOS-sjefen.

bolig
boligprisene
obos
daniel kjørberg siraj
Nyheter
Næringseiendom