Spår større nedgang enn normalt

Næringseiendom

- Desember er en måned med lav omsetning og derfor er det naturlig at vi opplever en nedgang i boligprisene på denne tiden av året. Det samme forventer vi vil skje nå, også fordi årets desember-utgave har hatt få «vanlige» arbeidsdager med visninger, kommenterer Terje Buraas, sjef for DNB Eiendom, i en melding.Fredag legger Eiendom Norge frem sin desember-statistikk.Spår større nedgangNormalt ser vi en nedgang på rundt én prosent i desember, men siden det er så få boligsalg og dermed lavt tallgrunnlag, kan dette tallet ifølge Buraas svinge noe fra år til år.- Denne gangen tror vi på litt større nedgang enn normalt i desember, med en nedgang på 1-2 prosent, noe som også stemmer godt med statistikken fra borettslag/OBOS som kom ut i går, sier han.Buraas peker på at veksten i norsk økonomi er god og kommer til å vedvare fremover.- Når folk får mer penger å rutte med, vurderer de ofte ny bolig, og denne optimismen kan få en smitteeffekt inn i boligmarkedet. Men gode tider kan også bety at vi vil se raskere rentehopp enn først antatt, noe som kan medvirke til å bremse boligmarkedet.Verdensøkonomien og uro i børsmarkedene er andre faktorer som kan spille inn og påvirke det norske boligmarkedet fremover.- Selv om vi har sett en nedgang i boligprisene den siste tiden er vi ikke bekymret, og vi tror på vekst første halvår av 2019 som gradvis kommer til å flate ut mot sommeren, sier sjefen for DNB Eiendom.Han mener etterspørselen i boligmarkedet er jevn og god, og etter flere år med store svingninger i boligprisene, ser utviklingen nå ut til å ha stabilisert seg, mener han.- Med fremdeles høy takt i boligbyggingen og svakere befolkningsvekst i Norge har vi tro på en moderat prisutvikling også i 2019.Tåler flere objekterBoligmarkedet påvirkes alltid av hvilke aktører som er i markedet, ifølge Buraas. En tommelfingerregel sier ifølge eiendomssjefen at 1/3 handler bolig for de må og 2/3 handler bolig for de har lyst, og i løpet av 2019 ser han ikke at det vil komme store endringer i kjøpe/selger-mønsteret.- Det som vil påvirke boligmarkedet mest, er hvor mange boliger som kommer for salg: De gamle klementinene skal ut, og det kommer frisk frukt på bordet, og på nyåret kommer det normalt mange nye boliger for salg.- Det som ligger ute av boliger i dag, er sånn som det bør være, men markedet tåler også at flere objekter legges ut, sier Buraas.Det vil også ha mye å si hvor mye nybygg som kommer ut i markedet.- Her kan vi på sikt oppleve et prispress fordi det kan se ut som det kommer for lite nybygg i markedet særlig i Oslo, sier Buraas, som mener første del av året normalt er et godt tidspunkt for salg. - Det som preger markedet i dag er at både kjøpere og selgere har et realistisk forhold til prisnivået, og det fører til et balansert og sunt boligmarked. Etterspørselen etter boliger er bra, og det er lite som tyder på at det skal endre seg med det første. Prises boligene rett blir liggetiden som regel kort, avslutter Buraas.Ser stabile Oslo-priserUt fra Krogsveens interne beregninger antar administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen at prisene korrigert for sesongvariasjoner er ned med 0,5 prosent i desember.- I og med at desember normalt er en svak måned, vil vi dermed ha et nominelt fall på opp mot 1,5 prosent for landet sett under ett. Vi forventer fortsatt at Oslo skiller seg positivt ut, og blir ikke forbauset om prisene er stabile her. Selv om tilbudssiden faller inn mot jul, trekker også mange av søkerne seg fra markedet slik at balansen mellom etterspørsel og tilbud opprettholdes, kommenterer han i en melding.En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere per objekt som selges.- Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uken, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i desember viser fortsatt et relativt stabilt nivå for Oslo med om lag 1,9 unike budgivere, et nivå som tyder på at det er noen flere salg som avgjøres ved en bud-konkurranse enn rene forhandlinger med kun èn interessent, sier Laugen.- I landet for øvrig er nå forhandlinger vel så vanlig når gjennomsnittlig antall unike budgivere nå er på undersiden av 1,5. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig prising og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.Krogsveen forventer en sterk start på det nye året, med en januar-vekst på 2,0-2,5 prosent. - Rammebetingelsene er gunstige for fortsatt god balanse mellom etterspørsel og tilbud, stabil prisutvikling og dermed høy aktivitet i boligmarkedet, sier Laugen.Knekk for OBOS-priseneTall fra OBOS viste onsdag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 59.674 kroner per kvadratmeter i desember, 1,7 prosent mindre enn i november.Likevel steg OBOS-prisene 6,5 prosent i 2018.Dette skjer etter en korreksjon i markedet i 2017, da OBOS-prisene falt 11,8 prosent i Oslo-området.- Det er et noe usikkert marked, men våre anslag tilsier at boligprisene vil øke også i år, men med store variasjoner fra måned til måned. Når vi går ut av 2019 tror vi boligmarkedet i Oslo-området vil ende på en prisvekst på rundt fire prosent, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

bolig
boligpriser
dnb eiendom
terje buraas
krogsveen
leif laugen
obos
obos-priser
Nyheter
Næringseiendom