Eiendomsmegler må betale millionerstatning etter boligsalg

HAS

(Finansavisen): Da Ellen Dahl solgte barndomshjemmet hun arvet fra sin mor gikk hun til sønnen til en venninne, Nordvik-megler Jens Christian Killengreen. Killengreen rådet Dahl til å selge eiendommen uten annonsering på det åpne markedet for 10,5 millioner kroner til en eiendomsutvikler.Kort tid senere var eiendommen i Langmyrveien på Nordberg i Oslo videresolgt hele tre ganger – siste gang for 18,2 millioner, skriver Finansavisen. Dahl gikk til erstatningssøksmål mot Killengreen og Nordvik Bolig med et krav på 7,6 millioner kroner.Nordvik avviste kravet, men da saken kom for retten endte det med en knusende dom mot eiendomsmegleren. Ifølge Finansavisen konkluderer den nemlig med at megleren var uaktsom da han ikke forsøkte å forhandle opp prisen på selgers vegne, men i stedet informerte om at den ikke ville få en høyere pris på det åpne markedet.Finansavisen er nå kjent med at det noen uker før jul i 2018 skal ha blitt inngått et forlik. Forliket skal innebære at Nordvik har gått med på å betale et erstatningsbeløp på 3,4 millioner kroner til Ellen Dahl.- Det er riktig at partene ble enige om et forlik før den kom for lagmannsretten. Konflikt med kunder er noe vi ikke ønsker, og følgelig er vi glade for at saken er avsluttet, sier kommunikasjonsdirektør Tom André Aas i Nordvik til Finansavisen.- Innebærer forliket en innrømmelse av feil fra dere?- Altså, jeg vil heller si at begge parter har gitt og fått, og vi er fornøyde med at saken er løst. Det er alltid nødvendig å jobbe med forbedringer. Det blir aldri avsluttet. Vi har tatt lærdom av saken, sier Aas til Finansavisen.- Konsekvens for megler?- Nei. Dahl frafalt alle krav mot Killengreen og vi har full tillit til ham, sier Aas.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker