En revolusjon av kontormarkedet

Advokat øyner mangedobling.

Næringseiendom

Deling av lokaler og fleksible løsninger for arealbruk tas nå i bruk av stadig flere typer virksomheter.Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist i Deloitte Legal tror såkalt co-working vil revolusjonere markedet for kontoreiendom.Ser mangedoblingHan forventer en mangedobling i antallet fleksible kontorlokaler og ulike konsepter for kontorfellesskap i årene fremover.- Vi tror denne trenden fortsetter i lang tid. Brukergruppene er i ferd med å utvides betydelig, og fordelene blir stadig mer markante, sier Nyquist til Hegnar.no.Advokaten viser til at slike kontorfellesskap har økt med mer enn 200 prosent på global basis de siste fem årene.Tidligere har konsepter for såkalt co-working ofte vært assosiert med teknologibedrifter, start-ups og en økende andel selvstendig næringsdrivende. Men Deloittes erfaring er at konseptet blir stadig mer aktuelt også for store og mer etablerte virksomheter. - For et par uker siden besluttet Deloitte i Canada å flytte så mange som 700 medarbeidere inn i slike lokaler, opplyser Nyquist. En viktig driver i slike tilfeller er ifølge advokaten å tilrettelegge for økt kreativitet og nettverksbygging.40 prosent ubruktHan trekker frem mange årsaker til fremveksten av kontorfellesskapsløsninger.Én viktig årsak er leietakers behov for mer fleksible løsninger, forbedret infrastruktur eller rett og slett ønsket om et sosialt fellesskap. En annen årsak er den teknologiske utviklingen, og at det tradisjonelle kontoret ikke lenger er like attraktivt.Videre har vi den potensielle reduksjonen dette kan gi i løpende kostnader for tilgangen til lokaler.- Driveren for denne utviklingen er dermed i hovedsak leietakers behov. Og leietakerne har blitt langt mer bevisste enn de var for bare få år siden, sier Nyquist.Advokaten viser til at løpende utgifter til virksomhetens lokaler er den største utgiftsposten, nest etter lønnskostnader.- Omfanget varierer en del fra virksomhet til virksomhet, men undersøkelser viser at slike kostnader utgjør opp mot 15 prosent av de samlede årlige kostnadene i en virksomhet. Samtidig står store deler av lokalene ledige, også innenfor normal arbeidstid. I kontorlokaler er i snitt rundt 40 prosent av arealene til enhver tid ubrukt, hevder han.Spare 50 prosent?Et virkemiddel for å redusere slik overkapasitet på arealer er igjen bruk av teknologi.- Smarte bygg er i fremmarsj, og kan blant annet bidra til en bedret utnyttelse. Deloitte har høstet mye erfaring fra sine ulike smartbygg rundt om i verden. Et av de mest kjente er Deloittes hovedkontor i Amsterdam – The Edge, sier Nyquist.Et annet virkemiddel for å kutte overkapasitet av arealer er bruken av lokaler tilpasset kontorfellesskap.- Kostnadene reduseres av flere årsaker, og besparelsene kan bli betydelige. Dels kan arealbruken reduseres vesentlig. Vi har sett eksempler på at arealbruk per ansatt er redusert fra 20-25 og helt ned til 5-10 kvadratmeter. Co-working åpner også opp for langt mer effektiv bruk av ellers ubrukt areal. Dette betyr lavere kostnader for brukeren, fortsetter Deloitte-advokaten.- Undersøkelser viser at co-working-løsninger kan føre til besparelser på opptil 50 prosent. Dette vil trolig også øke i takt med innfasingen av ny teknologi, avslutter Nyquist overfor Hegnar.no.

næringseiendom
thorvald nyquist
deloitte
co-working
kontor
Nyheter
Næringseiendom