Flere igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser steg i januar.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger steg 7,6 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i juli gitt igangsettingstillatelse til 2.966 boliger.

Igangsatt bruksareal steg sesongjustert 9,0 prosent fra desember - til 371.200 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 31.845 nye boliger, 8,7 prosent færre enn i 12-månedersperioden før.

I bruksareal snakker vi om 4,05 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 10,1 prosent nedgang.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,62 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.Det tilsvarer en nedgang på 1,2 prosent fra forrige 12-månedersperiode.

Les mer hos SSB.


Les også