- Hytteprisene vil stige mer enn boligprisene

De siste årene har fjellhytteprisene steget med over fem prosent årlig. Slik blir det også fremover, ifølge partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

- Hyttemarkedet er betydelig sterkere enn boligmarkedet nå, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til DN.Han har i flere år analysert det norske hyttemarkedet, og venter at prisutviklingen for fritidsboliger blir sterkere enn i boligmarkedet også de kommende årene.- Det skulle ikke forundre meg om vi får en årlig prisstigning på rundt syv prosent de neste årene. Det har vært en boom i hyttemarkedet i flere år, der trøkket og etterspørselen er stor, sier han til avisen.Fortsatt lave renter, eldrebølgen, friluftstrenden, sentraliseringstrenden, økt klimabevissthet og det at flere planlegger hyttekjøp vil ifølge Øye presse hytteprisene videre oppover.Gjennomsnittsprisen for fritidsboliger i Norge var ifølge avisen syv prosent høyere i 2018 enn året før. Dette er ikke en vektet prisstatistikk, men Øye mener likevel det gir en indikasjon på hvilken vei markedet går.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også