NRK-tomten på Marienlyst foreslås erstattet av boliger, handel, kultur, idrett og grøntområder

Når NRK forlater Marienlyst-tomten i Oslo, kan det bli rom for boliger, lokal handel og næring – samtidig som kulturminner og grøntområder skal bevares.

Torsdag presenterte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen planprogrammet  for NRK-tomten. Den skal være utgangspunktet for omreguleringen av rundt 100 mål, hvorav NRK eier 83, når NRK forlater Marienlyst etter 80 år.Den sentralt plasserte tomten i Oslo blir sett på som en av hovedstadens indrefileter, og det er knyttet stor interesse til hva den skal brukes til når rikskringkasteren etter hvert flytter ut.For NRK er det viktig å sørge for et godt nok salg til å finansiere sitt nye hovedkontor. Hvor det skal ligge er foreløpig ikke bestemt.– Det har vært jobbet veldig hardt i samarbeid med Oslo kommune og etaten. Det er selvsagt ingen quick fix å gjøre en slik prosess midt i en hovedstad, fastslo Eriksen.MellomDet er konsulentselskapet Civitas som har utarbeidet planprogrammet for NRK. I planen slås det fast at hovedmålet er å få til en flerfunksjonell byutvikling med bolig, lokal handel og næring, kultur og idrett, samt ivareta kulturminner.Det siste året har fem ulike arkitektteam levert forslag til hvordan tomten kan brukes.– Det er stort mangfold i forslagene, forteller Ole Falk Fredriksen fra Civitas.Utrederne har kommet fram til to ulike planalternativ som skal utvikles videre. Det ene alternativet innebærer 20 prosent boliger, det andre 65 prosent boliger.Det har tidligere vært antydet et sted mellom 1.200 og 1.500 boliger på tomta. De høyeste husene blir 41 meter, som tilsvarer tolv boligetasjer, ifølge NRK. Planforslagene skal nå ut på høring med høringsfrist 7. mars.Store Studio vernesRiksantikvaren har besluttet å verne deler av Kringkastingshuset, inkludert legendariske Store studio og Radiohuset. Alle andre bygninger skal etter planen rives.Byrådet i Oslo har krevd at Kringkastingshuset skal omreguleres til en blanding av offentlige og privat formål, som for eksempel hotell, bevertning, idrettsformål eller kulturfunksjoner, eventuelt med noe bolig, ifølge planen.Utearealene på tomten er også vernet. Der er det flere viktige naturverdier, som flere store, hule eiker, som er et viktig levested for svært mange arter.Jakter på nytt husKringkastingssjefen sier jakten nå starter på NRKs nye hovedkontor i Oslo-området. Han sier avgjørelsen på langt nær er tatt. Ifølge DN skal NRK ha 12–14 alternativer på blokka, inkludert en rekke adresser i Oslo, Lillestrøm og Bærum.I Bærum bekrefter Telenor at NRK er en av flere mulige leietakere i Telenors hovedkvarter på Fornebu. I Oslo er blant annet Økern, Tøyen, Ulven, Bryn, Løren, Furuset, Filipstad og Gamlebyen nevnt som mulige plasseringer.Avgjørende for hvor NRK havner, er behovene kringkasteren har, samt hva NRK får for salget av Marienlyst-tomten.Eriksen sier de tradisjonsrike bygningene på Marienlyst ikke er hensiktsmessige nok for en moderne kringkaster, og at NRK både vil kunne jobbe bedre, spare penger og bli mer miljøvennlige ved å flytte til et nytt og moderne bygg.