Behandlingstid på eiendomsskatt-klager i Oslo er aaaalt for lang

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.

Behandlingstiden på klager om eiendomsskatt i Oslo kommune er «bekymringsfull lang», konkluderer Sivilombudsmannen.– Det er bekymringsfullt at kommunen fremdeles ikke har ferdigbehandlet alle klager fra 2016, og at kommunen har over 200 klager fra 2017 som ikke er påbegynt, konkluderer Sivilombudsmannen.Ifølge Oslo kommune er alle klagesakene fra 2016 ferdigbehandlet i underinstansen per januar 2019, men det gjensto da 25 saker som ikke var behandlet av den sakkyndige klagenemnda.Samtlige av disse sakene forventes ferdigbehandlet innen 13. mars 2019. De eldste av disse sakene er klager fra juli 2016.Av de 3.800 klagene kommunen mottok over eiendomsskatt i 2017, er 400 fremdeles under behandling, mens 235 klager er foreløpig ikke påbegynt. I 2018 mottok kommunen cirka 600 klager. Av disse er 270 ferdig behandlet, 80 under behandling og 250 ikke påbegynt.(©NTB)