- Boligmarkedet er for tiden på sitt aller beste

Byene som skiller seg ut er Bodø og Bergen.

Næringseiendom

- Boligmarkedet er for tiden på sitt aller beste, med høy omsetning og lav prisvekst, kommenterer administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til Hegnar.no.Han peker på at markedet er mer prisfølsomt fordi kjøperne har mer å velge i, men at eierne får solgt når de følger eiendomsmeglerens markedsvurdering og anbefalte forhandlingsstrategi.- Forbrukernes markedsforventninger er klart positive, men kommende renteøkninger og flere nye boliger vil trolig motvirke en sterkere prisvekst i 2019, sier Geving.Boligprisene oppBoligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste tirsdag at boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i februar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden.- Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.Bodø overrasker- Vi handler bolig som aldri før og det har aldri vært omsatt flere boliger i løpet av de første månedene av året, kommenterer Terje Buraas, leder i DNB Eiendom, til Hegnar.no. Det eneste vi kan sammenligne med er 2015, som var et helt ekstremt år for salg av boliger. - Det tyder på at vi har tro på egen økonomi og tillit til et velfungerende boligmarked. Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden, noe som gjør at prisene holder omtrent samme tempo som inflasjonsmålet til Norges Bank, fortsetter Buraas.Boligprisene for februar er ifølge eiendomssjefen som ventet, og han mener vi har sett et svært stabilt og velfungerende boligmarked over tid.- De eneste byene som skiller seg ut er Bodø med noe overraskende vekst, og Bergen med nedgang på 1,8 prosent, sesongkorrigert utvikling. Men i Bergen er vi vant med litt mer svingninger, og hvis vi ser på de to siste månedene under ett er utviklingen ganske flat. Prisene steg med 1,5 prosent i Bodø og omegn i februar.Mange bruktboliger er lagt ut for salg i det siste, noe som Buraas mener er bra for stabiliteten i boligmarkedet fremover, da tilgangen på nybygg er begrenset.- Kjøperne har mye å velge imellom, og selv om vi ser en litt høyere omsetningstid, så er dette fremdeles et godt tidspunkt å selge bolig, avslutter Buraas til Hegnar.no.Se også: - Det kan vi ta et hvilket som helst veddemål på

boligpriser
boligmarkedet
carl o. geving
dnb eiendom
terje buraas