Boligprisene videre opp i OBOS

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.753 kroner per kvadratmeter i februar, 1,8 prosent mer enn i januar.Hittil i år er OBOS-prisene opp 5,2 prosent.De siste 12 månedene er prisoppgangen 7,2 prosent.- Prisoppgangen er fortsatt sterk, og godt over snittet for januar og februar de siste årene. Vi tror den positive prisutviklingen vil fortsette gjennom året, men med store variasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.- Underliggende godt salgHan peker på forventninger om fortsatt befolkningsvekst i Oslo og kommunene rundt de kommende årene.Dette kombinert med fortsatt lave renter, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst tilsier ifølge OBOS-sjefen økt kjøpekraft og etterspørsel etter boliger.- Den positive utviklingen ser vi også i nyboligmarkedet. Så langt i år har vi solgt 359 nye boliger. Til sammenligning var tilsvarende tall 121 i fjor. Salget i OBOS har vært meget godt både i byene og i randsonen rundt der Block Watne bygger. Kundene er optimistiske med tanke på fremtiden og tør derfor å investere i ny bolig med levering frem i tid, fortsetter Kjørberg Siraj.- Selv om enkeltprosjekter som Middelthunet på Majorstuen i Oslo drar sterkt, er det underliggende godt salg i hele virksomheten, føyer han til.Opp på landsbasis ogsåFor landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.557 kroner i februar, 1,0 prosent høyere enn i januar og 6,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor.Oppgangen på landsbasis så langt i år er 3,3 prosent.I februar ble det foretatt 639 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger, mot 668 i januar i år.