Eine Frau beim Shopping in der Stadt. Foto: Frank May P3472 Frank May

DNB Markets: Kreftene som rår i boligmarkedet

Mye vil dra boligprisene ned også.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste i går at boligprisene steg 0,5 prosent i februar.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.Dette kom i kjølvannet av solid vekst i desember og januar.Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed litt ned fra januar.Samtidig stiger omsetningen til stadig nye høyder.- Omsetningen holder seg høy, og dermed faller lageret av usolgte boliger. Siden sommeren har årsveksten i boligprisene vært rundt 2-3 prosent, vesentlig lavere enn de 6-7 prosentene vi så fra 2010-17. Fremover er det krefter som trekker i litt ulike retninger, skriver DNB Markets i sin morgenrapport onsdag.For og imotPå den ene siden tror meglerhuset at

  • bra inntektsutvikling i husholdningene,
  • solid vekst i norsk økonomi,
  • noe lavere arbeidsledighet og
  • en fortsatt sentralisering
vil bidra til fortsatt solid boligprisvekst.- Motsatt vil det høye lageret og ytterligere ferdigstillelse av igangsatt prosjekter, høyere renter, den høye gjelden i husholdningene, lavere befolkningsvekst og strengere reguleringer trolig bidra til å dempe prisveksten. Vi tror derfor vi vil se en nokså sideveis utvikling i boligprisene resten av året, oppsummerer DNB Markets. Les også: - Det kan vi ta et hvilket som helst veddemål på


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også