Ekspertene spår boligprisene videre opp

Klokken 11:00 kommer fasiten.

Næringseiendom

Klokken 11:00 i dag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for februar.I januar viste boligprisene en sesongjustert vekst på 0,5 prosent på landsbasis, mens de i Oslo steg 0,3 prosent.Handelsbanken Capital Markets tror månedsveksten kan bli svakere i resten av 1. kvartal. - Sesongjustert tilbuds- og etterspørselsbalanse viser en kortsiktig, månedlig boligprisvekst på landsbasis rundt 0,25-0,50 prosent, noe som er litt ned fra snittet observert de siste par månedene. I Oslo peker den samme balansen mot en utflating, noe som i bunn og grunn har vært tilfellet siden juni i fjor, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering sluppet før helgen. Oppsummert opprettholder meglerhuset sitt syn om en moderat pristrend for boligmarkedet som helhet i år, det vil si verken for hett eller kjølig. - Vi minner også om at vi holder på vårt syn om en ny renteøkning fra Norges Bank på mars-møtet. Men denne pengepolitiske innstramningen vil ikke sparke beina under boligmarkedet, ettersom lønnsveksten også ventes å ta seg noe opp senere i år. Utsiktene er at gjennomsnittlig lønnsvekst i år såvidt vil overstige 3,0 prosent, opp fra 2,8 prosent i 2018, fortsetter Gonsholt Hov.- Forsiktig positivtNordea Markets noterer seg en sterk prisvekst i OBOS også i februar. - Tilbudet av boliger for salg har steget jevnt og trutt, men kjøperbasen er sterk, understøttet av et lavt rentenivå og pen reallønnsvekst. Vi tror på at etterspørselsveksten vil være vel så sterk som tilbudsveksten og dette kan gi en forsiktig positiv boligprisvekst i år, skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.DNB Markets viser også til at boligmarkedet her hjemme har vist solid prisoppgang de siste månedene, til tross for et høyt lager av usolgte boliger. - Omsetningen har holdt seg oppe, til tross for at rentene er på vei opp og detaljomsetningstall som lugger litt. Vi tror boligprisene steg noe også i februar, men at vi ser en mer sideveis utvikling resten av året, oppsummerer meglerhuset tirsdag morgen.

bolig
boligprisene
eiendom norge
handelsbanken
nordea
dnb markets
Nyheter
Næringseiendom