Nyboligsalget ned

Nyboligsalget var ned to prosent i februar 2019. Boligsalget ved utgangen av februar ligger 12 prosent over fjoråret.

Tall fra Boligprodusentene viser at nyboligsalget var ned to prosent i februar 2019, sammenlignet med samme måned året før, går det frem av en pressemelding.Igangsettingen av nye boliger i februar var ned 24 prosent, sammenlignet med samme måned året før.Hittil i år ligger salget 12 prosent over fjoråret. Det har ifølge meldingen vært et godt salg av leiligheter i årets to første måneder sammenlignet med fjoråret, opp 32 prosent. Salget av småhus ligger hittil i år 14 prosent over fjoråret, mens salget av eneboliger ligger 22 prosent under fjoråret.Ser vi på siste 12 måneder, ligger salget totalt 3 prosent over forrige 12 måneders periode. Eneboliger og småhus ligger hhv. 10 og 8 prosent under, mens leiligheter ligger 16 prosent over.Igangsettingen hittil i år ligger totalt 21 prosent under fjoråret. På eneboliger og leiligheter ligger igangsettingen hittil i år hhv. 12 og 38 prosent under fjoråret, mens småhus ligger 10 prosent over fjoråret.Siste 12 måneders igangsetting ligger vi nå 5 prosent under forrige 12 måneders periode totalt. Igangsettingen av leiligheter ligger under med 2 prosent og igangsettingen av småhus og eneboliger ligger 10 prosent under.- Vi er igjen bekymret for igangsettingen av nye boliger i Oslo-markedet. Våre tall viser at det de siste 12 månedene er blitt igangsatt nærmere 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.